“Opera warzywna”

„Na straganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy…”. A rozmowom tym przysłuchiwały się w piątek, 23.11.2012 r., dzieci z klas I-III PSSP.

Nasi najmłodsi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w spektaklu pt: „Opera warzywna”, przygotowanym przez aktorów Teatru Wielkiego w Poznaniu. Uczniów powitały Panie w dawnych strojach dworskich i zaprosiły do wspólnego wykonywania piosenek na podstawie wierszy Jana Brzechwy do muzyki Mieczysława Drobnera. Artystki operowe wyśpiewały przedziwne perypetie warzyw.

Nasi uczniowie chętnie włączyli się w śpiew i choreografię zaproponowaną przez panie. Dziękujemy artystkom za występ i za wprowadzenie dzieci w świat muzyki i literatury.