Twórcze wtorki z Grafiką

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności, sprawności manualnej a przede wszystkim wrażliwości na piękno, której dziś na świecie tak brakuje. Wykonywanie plac plastycznych metodą wyklejania, wydzierania, rysowania, malowania, wykonywanie grafiki, witrażu.

Przyjmujemy również zamówienia na dekoracje, plakaty, kartki itp.

Zapraszam klasy I PSSP na godzinę 12.30, klasy II PSSP i III PSSP na godzinę 14.00, we wtorki.