Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów “Cicha noc, święta noc…”

Zapraszamy młodzież gimnazjum salezjańskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, towarzyszącym obchodom świąt Bożego Narodzenia.

Zadaniem uczestników konkursu jest rozwinięcie w formie plastycznej treści i nastroju, w jaki wprowadzają nas kolędy i pastorałki.

Warunki udziału w konkursie:

– udział biorą uczniowie klas 1,2 i 3 gimnazjum,

– format pracy nie przekracza A3,

– technika pracy: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż,

– w konkursie biorą udział prace wykonane na płaszczyźnie (nie przestrzenne),

– każda praca może mieć jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe,

– każdy autor może dostarczyć dowolną ilość prac.

 

Temat: Ilustracja fragmentu wybranej kolędy, pastorałki

Termin dostarczania prac: 06.12.2012 r.

Prace proszę dostarczyć nauczycielowi plastyki bądź  zanieść do sekretariatu szkoły.

Szczegółowe pytania prosimy kierować do nauczyciela plastyki, p. Urszuli Szymańskiej.

Termin ogłoszenia wyników: 13.12.2012 r. Nagrodzone będą trzy najlepsze prace.