Z wizytą w Instytucie Filologii Germańskiej

W jaki sposób góry znalazły się w Szwajcarii?

Co oznacza „demokracja babska”?

Dlaczego Wilhelm Tell jest bohaterem narodowym Szwajcarii?

Odpowiedzi na te i inne pytania, związane z historią, kulturą i polityką, usłyszeli uczniowie naszej szkoły podczas pierwszego wykładu dr Justyny Krauze–Pierz, wicedyrektora ds. dydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu.

Po wykładzie wzięli udział w warsztatach kulturoznawczo–językowych, podczas których utrwalaliśmy wiedzę o Szwajcarii poprzez quiz, scenki z życia legendarnego bohatera oraz zabawy literackie.

Z radością czekamy na kolejne takie spotkania w ramach realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy naszą szkołą a IFG UAM w Poznaniu.