Salezjańscy dziennikarze śladami poznańskiej gwary

Dnia 10 grudnia przedstawiciele kółka dziennikarskiego z p. Marią Welc uczestniczyli w kontekstach dziennikarskich, których tematem były „Barwy i odcienie mowy polskiej” na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład wygłosił Juliusz Kubel – publicysta, dziennikarz, scenarzysta, autor Blubrów starego Marycha.

Wykładowca już od pierwszych minut zaciekawił nas swoimi wypowiedziami. Rozpoczął od podania charakterystycznych cech gwary poznańskiej, następnie wyjaśnił, dlaczego poznaniacy wstydzą się używania form gwarowych. Przytoczył również kilka opowieści z własnych doświadczeń życiowych; szczególnie interesujący był opis współpracy z Marianem Pogaszem – aktorem teatralnym i radiowym, który idealnie wcielił się w postać starego Marycha. Juliusz Kubel przeczytał także jedną ze swoich gawęd.

Spotkanie zakończyły ciekawe pytania uczestników do gościa. Sam Juliusz Kubel przytoczył słuchaczom kilka słów gwarowych i poprosił o wyjaśnienie słowa „papudrok”. Poprawne znaczenie podała uczennica klasy I PGS, w nagrodę otrzymała Słowniczek gwary poznańskiej z autografem wykładowcy.

Wszyscy z uśmiechem na twarzy opuszczali mury uczelni, mając nadzieję na kolejne, równie ciekawe, spotkania kontekstowe.