Radio Eska otwiera swoje drzwi

Radio Eska jest rozgłośnią, która kieruje swój przekaz przede wszystkim do młodych odbiorców. To zdecydowało, że 11 grudnia uczniowie naszych szkół poszli właśnie do tej rozgłośni.

Spotkania z profesjonalnymi dziennikarzami są zawsze źródłem cennych nauk i wartościowych inspiracji. Wiedzą to szczególnie ci, którzy swoją przyszłość planują związać z tą dziedziną. Tytuł kolejnego spotkania był bardzo znamienny: Humanista w medialnej dżungli. Oblicza dziennikarstwa. Rzeczywiście, uczestnicy tego medialnego spotkania mogli poznać kolejną twarz tej profesji.

Uczniowie  porównali pracę w poznańskim Radiu Emaus z Radiem Eska. Choć są to dwie te same formy przekazu, praca w obu redakcjach różniła się nieco. Młodych ludzi zadziwił przede wszystkim pośpiech, jaki panował w redakcji. Tworzył on wyjątkową atmosferę pracy. Przez chwilę uczniowie mogli naprawdę czuć się tak, jakby przebywali w najprawdziwszej dzikiej dżungli…

Przyszli dziennikarze okazali się bardzo świadomymi odbiorcami przekazów medialnych. Żywo reagowali i komentowali obecność w mowie redaktorów Radia Eska licznych wyrazów potocznych oraz zapożyczeń z języka angielskiego.

Dziennikarze udzielali młodzieży cennych rad. Maciej Narożny, prowadzący popularną audycję „3 po 3” przekonywał, że najlepsze, najbardziej autentyczne i wiarygodne audycje to te, których nie przygotowuje się wcześniej. – Spontaniczność jest bardzo ważna w tym zawodzie – podkreślał.

Uczniowie wyszli z tego spotkania bogatsi o nowe doświadczenia, o których na pewno nie zapomną. Wiedza zdobyta dzięki niemu na pewno zaprocentuje w ich przyszłej pracy.