ZEBRANIA Z RODZICAMI

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w czwartek, 10 stycznia, według następującego porządku:

os. Bohaterów:
godz. 17:00 – klasa 6 PSSP oraz 2a, 2b, 3a i 3b PGS
godz. 17:30 – klasa 4, 5a i 5b PSSP oraz 1a i 1b PGS oraz 1, 2 i 3 PSLO

os. Stare Żegrze:
godz. 17:00 – klasa 1a i 1b PSSP
godz. 17:30 – klasa 2 i 3 PSSP