Licealne integracje

Licealne integracje zaczęły się trzy lata temu, gdy we wrześniu 2010 roku ówczesna klasa pierwsza PSLO intensywnie poznawała się wzajemnie i łączyła w zgrany zespół w częstochowskim salezjańskim ośrodku rekolekcyjnym. Echo zabaw i gier poznanych w Częstochowie jeszcze długo (i pozytywnie) odzywało się w czasie biwaków oraz wycieczek licealnych.

Jesienią 2011 roku obecni maturzyści postanowili przywitać wspólną zabawą i rodzajem otrzęsin nowy rocznik, rozpoczynający naukę w PSLO.  Ówczesna klasa pierwsza pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie, a na przełomie listopada i grudnia zrewanżowała się przygotowaniem imprezy pod pretekstem Thanksgiving Day.

I tak powstał w naszym liceum zalążek nowej tradycji.

Zatem kiedy jesienią 2012 roku w progi PSLO wkroczyła kolejna klasa pierwsza,  została powitana przez starszych kolegów – oczywiście – zabawą integracyjną. Tegoroczne pierwszaki nie pozostały dłużne i w grudniu odwdzięczyły się zaproszeniem na spotkanie ze światem baśni (którego część kabaretowa wywołała taki entuzjazm w widzach, że – mamy nadzieję – zostanie powtórzona dla całej szkoły).

Dzięki takim działaniom uczniowie mogą lepiej poznawać siebie nawzajem, ale także odkrywać uroki współtworzenia zgranego zespołu klasowego i pokazywać swoje uzdolnienia na szkolnym forum. Liczymy na to, że tradycja spotkań integracyjnych będzie się rozwijała w kolejnych latach.