Wolontariat

W szkolnym kole wolontariatu aktywnie pracują: Zuzanna Bandosz z klasy 1a PGS, Sara Suchowiak, Agnieszka Józefek, Małgorzata Snopek z klasy 2 liceum.

W trakcie pierwszego semestru udało nam się zorganizować kilka akcji, które zakończyły się dużym sukcesem. Niektóre z nich będziemy kontynuować w drugim semestrze, tzn. zbiórkę nakrętek i makulatury.
Oto podsumowanie naszej pracy w pierwszym semestrze.

1) „Puszka dla Maluszka” – akcja została zorganizowana w ramach współpracy z fundacją pomocy humanitarnej „Redemptoris Missio”. W sposób szczególny pragnę podziękować wychowawcom i uczniom z osiedla Stare Żegrze, którzy zebrali bardzo dużo puszek. Zostały one przekazane fundacji dzięki uprzejmości i pomocy pani Marii Welc.

2) Serce dla Lwowa – zbiórka żywności dla Polaków mieszkających we Lwowie i na kresach południowo–wschodnich, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kresów południowo–wschodnich.

3) Góra grosza.

4) Zbiórka nakrętek.

5) Zbiórka makulatury.

6) Dnia 4 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, w szkole zostało zorganizowane spotkanie z wolontariuszami Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Miało ono na celu przybliżenie i ukazanie pracy wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.

Podsumowując naszą pracę, pragnę podziękować uczennicom za sumienność i zaangażowanie.
Natomiast pani Magdalenie Rembalskiej za odebranie i dostarczenie nakrętek potrzebującym.

Wszystkim, którzy ofiarowali żywność, materiały higieniczne i książki rodakom mieszkającym na kresach, a także nauczycielom i wychowawcom oraz chłopcom z klasy 2 i 3 liceum za nieocenioną pomoc w każdej chwili, bardzo dziękuję.