Zakończyliśmy rok Piotra Skargi

W piątek 11 stycznia uczestnicy kółka historycznego zakończyli rok poświęcony Piotrowi Skardze, przeprowadzając konkurs wśród uczniów szkoły podstawowej klas 4 – 6. W każdej klasie gimnazjaliści zadali po 8 pytań dotyczących najwybitniejszego polskiego kaznodziei. Prawidłowe odpowiedzi zostały nagrodzone książeczką zawierającą wiele ciekawych informacji o życiu Piotra Skargi oraz plusem z historii.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.