Z poezją za pan brat

Jak co roku w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Udział w nim wzięli uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Do etapu rejonowego ze szkoły podstawowej przystąpią Maksymilian Kozłowski, Jan Dziabaszewski i Łukasz Idczak.
Gimnazjum reprezentować będą Tomasz Kowalczyk, Jerzy Lisiak i Alicja Machowiak.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!