I Dzień Wrażliwości

Dzień  Wrażliwości,  organizowany w naszej szkole po raz pierwszy w dniu 15 marca 2013 roku, w całości poświęcony był osobom niepełnosprawnym. Celem spotkania było przybliżenie uczniom klas gimnazjalnych i licealnych funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz zachęcenie do włączenia się w wolontariat i działalność na rzecz innych.

Zaproszeni goście: pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „POMOST” w Poznaniu, wolontariusze z Poznańskiej Wspólnoty Burego Misia i Duszpasterstwa Akademickiego, działającego przy parafii Św. Rocha w Poznaniu – opowiedzieli o swoich doświadczeniach wynikających z pracy i czasu spędzanego z osobami niepełnosprawnymi.

Doświadczenia są bardzo pozytywne. Okazuje się, że czas spędzony z osobami niepełnosprawnymi nie jest czasem straconym. Wnoszą one do naszego życia nie tylko radość i optymizm, ale uczą nas akceptacji siebie, swoich słabości i własnych niedoskonałości.