Muzyka łączy i uwrażliwia młodych ludzi z Niemiec i Polski

Zakończyły się warsztaty muzyczne “Muzyka łączy i uwrażliwia młodych ludzi z Niemiec i Polski”, w których wzięli udział uczniowie z naszych salezjańskich szkół oraz gimnazjum z Poczdamu.

Celem kilkudniowego spotkania było rozwijanie i doskonalenie technik grania na instrumentach, możliwości wykonywania utworów na instrumentach bigbandowych, integracja grup poprzez wspólne muzykowanie, dzięki współpracy włączanie uczniów z Polski i Niemiec do społeczności europejskiej, przezwyciężanie barier językowych, zwiększenie zainteresowania językiem niemieckim i polskim, rozwój kompetencji językowych uczniów, zwiększenie motywacji do nauki, przełamywanie stereotypów, tolerancję w stosunku do innych kultur, wzbogacenie się o nowe informacje z zakresu wiedzy krajoznawczej.

Podczas warsztatów młodzież z Niemiec i Polski współpracowała z kompetentnym i doświadczonym saksofonistą, wykładowcą i kompozytorem z Polski, panem Jerzym Główczewskim, który przygotował aranżację do wspólnie wykonywanych i ćwiczonych utworów. Ogromnie pomogła nam też wiolonczelistka, pani Aleksandra Walczak, która wszystkich zarażała radością życia i grania na instrumentach.

W wolnym od gry na instrumentach czasie rozwijaliśmy swoje umiejętności fizyczne podczas gry w bowling oraz pływania, także  zabaw na Termach Maltańskich.

Z całą pewnością wszystkie wymienione powyżej cele udało się osiągnąć dzięki życzliwości rodziców, którzy przyjęli niemieckich gości do swoich rodzin, dzięki wsparciu finansowemu przez Radę Rodziców naszych szkół, zaangażowaniu księdza dyrektora i nauczycieli, ale przede wszystkim dzięki otwarciu się i chęci do pracy naszych uczniów zarówno tych grających, jak pomagających w organizacji całego przedsięwzięcia.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!