Pożegnanie śp. Mariana Szymczaka

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył na niebo.
Jan Grzegorczyk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mariana Szymczaka

Ojca księdza dyrektora Arkadiusza Szymczaka i pani Arlety Lehwark,

którym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Trwamy we wspólnej modlitwie:

rada rodziców, grono pedagogiczne, pracownicy szkół, uczniowie i rodzice