Czym jest „sukces” w nauce języka obcego?

  Uczniowie, którzy brali udział w kolejnym spotkaniu wykładowo – warsztatowym w Instytucie Filologii Germańskiej, doskonale wiedzą, że sukcesem w nauce języka obcego jest osiągnięcie wysokiego poziomu biegłości językowej.

Żeby odnieść sukces, trzeba aktywnie, samodzielnie i świadomie kierować własną nauką, szukać indywidualnych, skutecznych sposobów uczenia się.

Gimnazjaliści dowiedzieli się, w jaki sposób można wspomóc proces uczenia się, jakie strategie ułatwiają zapamiętywanie skomplikowanych słówek, co to takiego „mnemotechniki”, Chunking, technika LOCI czy „metoda kołków”.

Czy teraz nauka języka obcego będzie bardziej skuteczna?