Konsultacje z rodzicami

Dnia 22 maja br. (środa) odbędą się spotkania z wychowawcami klas oraz konsultacje (możliwość spotkania z wszystkimi nauczycielami)

os. Bohaterów:
•klasa 4, 5a i 5b PSSP – godz. 17:30
•klasa 6 PSSP, 1a i 1b PGS oraz 1 i 2 PSLO – godz. 18:00
•klasa 2a, 2b, 3a i 3b PGS – godz. 18:30

os. Stare Żegrze:
•klasa 1a i 1b PSSP – godz. 16:30
•klasa 2 i 3 PSSP – godz. 17:00