Karta rowerowa

Od dwóch lat nasza szkoła umożliwia wszystkim chętnym uzyskanie karty rowerowej.

Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Obecnie kartę rowerową wydaje swoim uczniom dyrektor szkoły. Reguluje to art. 96 i 97 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Przygotowania do egzaminu w naszej szkole prowadzi pani Lidia Bąkiewicz.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne przeprowadzane są w oparciu o procedury uzyskania karty rowerowej.

Egzamin obejmuje zakres:

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej:

1. Postępowanie wobec pieszych.
2. Podstawowe manewry na drodze.
3. Znaki i sygnały drogowe.
4. Pierwszeństwo przejazdu.
5. Wyposażenie roweru i obsługa.
6. Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo.
7. Elementy pomocy przedmedycznej.

Sprawdzenie kwalifikacji praktycznych:

1. Pozycja kierującego na pojeździe.
2. Upewnienie się o możliwości jazdy.
3. Płynne ruszanie z miejsca.
4. Jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię, nie podpieranie się nogami (ósemka).
5. Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

 

Arkusz zaliczeń ucznia TUTAJ