Sukces uczennicy w „Ogólnopolskim Konkursie o Auguście Kardynale Hlondzie”

Jest sukces! Klasa II LO może być dumna ze swojej koleżanki Ewy Awzan, która zajęła II miejsce w „Ogólnopolskim Konkursie o Auguście Kardynale Hlondzie”.

Cieszymy się bardzo z tak wielkiego osiągnięcia. Jednoczenie życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie nauk teologiczno-hagiograficznych.

ks. Dawid Nowak SDB