Twórczy spacer klasy 1b PGS

Nauka w naszej szkole nie zamyka się tylko w budynku. Jeden z majowych dni dał nam szansę, byśmy mogli odwiedzić jedno z najsłynniejszych miejsc w Poznaniu – palmiarnię. Majowa radość wszystkim się udzieliła.  Mogliśmy podziwiać rośliny niemal z całego świata. Było to nie tylko okazją do poszerzenia i utrwalenia wiedzy z biologii czy geografii. Okazało się, że palmiarnia jest świetnym miejscem także dla… kreatywnych pisarzy i wrażliwych obserwatorów otoczenia, którzy lubią przelewać na papier swoje emocje, uczucia oraz opisywać piękno krajobrazu.

Każdy pawilon był jak osobne królestwo –  wyjątkowe, warte zobaczenia i utrwalenia nie tylko w pamięci. Z pewnością pobyt w tym szczególnym miejscu dostarczył wielu naszym uczniom twórczych inspiracji.