Gratulujemy szóstoklasistom!!!

4 kwietnia 34 188 szóstoklasistów z 1103 wielkopolskich szkół pisało test sprawdzający umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Średni wynik dla kraju to 24,03 pkt, dla Poznania – 25,76 pkt, a dla Wielkopolski – 23 pkt.

Uczniowie naszej Szkoły zdobyli 31,45 pkt!!!

To jeden z najlepszych wyników naszym mieście!!

Gratuluję tak im, jak i ich rodzicom oraz nauczycielom.