Posiedzenie rady pedagogicznej PSSP, PGS i PSLO

Najbliższe posiedzenie rady pedagogicznej dla nauczycieli PSSP, PGS i PSLO odbędzie się 12 czerwca (środa) według następującego porządku:
• od godz. 16:30 – obowiązkowe spotkanie z wychowawcami wszystkich klas PSSP, PGS i PSLO
• od godz. 17:00 – obowiązkowa obecność wszystkich nauczycieli.