Spotkania z rodzicami uczniów przyjętych do klas 1 PSSP i 1 PGS

Spotkania z rodzicami uczniów przyjętych do klas 1 PSSP i 1 PGS odbędą się dnia 14.06.2013 r. (piątek) w następującym porządku:
• kl. 1 PSSP: godz. 17:00, sala 14
• kl. 1 PGS: godz. 17:45, sala 13

Nieobecność na tym spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym Szkoły, spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów.

Ponadto informujemy, że do piątku, 14 czerwca br., będą przyjmowane w sekretariacie Szkół na os. Bohaterów II Wojny Światowej, oraz od poniedziałku 17 czerwca, do piątku 21 czerwca, na os. Stare Żegrze (w godzinach pracy sekretariatu), zamówienia na mundurki oraz identyfikatory dla nowych uczniów na rok szkolny 2013/2014.