Zajęcia w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Po koniec maja klasy: 1a, 1b i 2b udały się do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie zajęć uczniowie mogli zobaczyć: spalanie gazów, pyłów, farb, lakierów fosforu, siarki, magnezu w tlenie, reakcje sodu z wodą.
Pani Urszula Fietz-Strychalska, która prowadziła zajęcia, zwróciła uwagę uczniom na zasady bezpieczeństwa w laboratorium oraz życiu codziennym. Po zajęciach laboratoryjnych uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska wozy strażackie oraz lekcję wychowania fizycznego kadetów Szkoły Aspirantów.
Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Konikowi za pomoc w zorganizowaniu zajęć oraz pani Urszuli Fietz-Strychalskiej za przeprowadzenie ciekawych i niezwykle pouczających zajęć dla młodzieży.