Projekt edukacyjny – sukces

Bardzo często podkreśla się, że szkoła powinna nie tylko pomagać uczniom w zdobywaniu wiedzy, ale także rozwijać i doskonalić ich umiejętności. Proces ten musi przebiegać w taki sposób, by młodzi ludzie potrafili wykorzystywać je w codziennym życiu.

Współczesna szkoła stara się realizować te założenia już od dawna. Jednak obszar wykorzystywania wiedzy w praktyce wciąż nie jest rozwinięty w zadowalającym stopniu. Nauczyciele ciągle poszukują nowych metod i sposobów, by to zmienić. Gimnazjaliści z naszej szkoły realizowali projekty edukacyjne. Sfinalizowano kilka takich przedsięwzięć, na przykład:

Fizyka w architekturze.

– Tajemnice naszego mózgu.

– Kuchnia polska.

– Życie codzienne studentów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu.

– Poznań: Kiedyś i Teraz.

– Wykorzystanie grafiki komputerowej w życiu codziennym. Programy do jej obróbki.

– Historia muzyki współczesnej (Rock, Metal, Punk).

– Mój pierwszy film – krok po kroku.

– Dzień z życia szlachcica.

 

W ramach projektu edukacyjnego Kuchnia Polska powstała strona internetowa, która jest efektem pracy gimnazjalistów: http://polskakuchnia.eu/

PREZENTACJA- Mój pierwszy film – krok po kroku.

 

FILM PROJEKTOWY

 

Dzięki kreatywności i pomysłowości gimnazjalistów oraz twórczemu i pełnemu zaangażowania wsparciu opiekunów finał uczniowskich działań na pewno można nazwać sukcesem.

Projekty miały charakter interdyscyplinarny, uczyły młodych ludzi pracować zespołowo, poszukiwać różnych źródeł informacji, mądrze z nich korzystać i wybierać tylko to, co jest naprawdę istotne.

Niewątpliwą zaletą i efektem tego przedsięwzięcia jest fakt, że dzięki samodzielnym, projektowym działaniom uczniowie kształtowali swoje umiejętności komunikacyjne, nabierali pewności siebie i rozwijali swoje pasje.

Dzięki temu wykorzystywali wiedzę w praktyce, poszerzali horyzonty, jeszcze bardziej rozbudzali ciekawość świata. Nauczyciel był tylko koordynatorem uczniowskich działań. Pomagał i towarzyszył młodzieży, służąc radą, wiedzą i doświadczeniem.

Całoroczna praca nad projektem pozwoliła stworzyć „naturalne środowisko”, w którym uczniowie mogli się rozwijać.

Z każdym miesiącem realizowanie tego niełatwego zadania stawało się już nie tylko obowiązkiem, który trzeba wypełnić, lecz także pełną wyzwań przygodą.

Końcowe rezultaty tych działań potwierdzają, że praca metodą projektu edukacyjnego jest strzałem w dziesiątkę. To bardzo skuteczny sposób, by wykorzystywanie wiedzy w praktyce stało się wreszcie nie tylko teorią, lecz także chętnie podejmowaną praktyką. Wiele efektów zapoczątkowanych teraz działań na pewno zobaczymy w przyszłości. Uczniowie jeszcze pewniej i odważniej będą szukać swojej życiowej drogi.