Sztandar…

Nasza szkoła istnieje już sześć lat. Jesteśmy dumni z tego, że jej  patronami są chłopcy z Wronieckiej.

Teraz marzeniem dyrekcji szkoły, wielu nauczycieli, uczniów oraz rodziców jest sztandar, który dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

To element uświetniający ważne wydarzenia szkolne. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a jego przechowywanie, transport i przygotowanie do prezentacji właściwych postaw wobec tego symbolu. Co za tym idzie, posiadanie sztandaru pozwoliłoby uczniom jeszcze bardziej integrować się z ideałami, które przyświecały naszym patronom.

Pokazywałby on też bohaterską Piątkę wszędzie tam, gdzie uczniowie reprezentowaliby naszą placówkę.

Dlatego cała społeczność szkolna zwraca się do ludzi dobrej woli o pomoc w zbiórce pieniędzy na wymarzony sztandar.

Chcemy rozpocząć taką akcję w dzień zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

Po Mszy Św. w piątek, uczniowie – reprezentanci Samorządu Uczniowskiego – przeprowadzą pod kościołem zbiórkę pieniędzy.

Każdy z nich będzie miał swojego opiekuna – nauczyciela.

Już teraz serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji i wierzymy głęboko, że wkrótce  zaprezentujemy fotografie wzoru naszego sztandaru.