Posiedzenia rady pedagogicznej

Tak jak w ostatnich latach, sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się w ośrodku rekolekcyjnym w Zaborówcu, w dniach od 29.08 (godz. 13:30 – obiad) do 30.08 (zakończenie w godzinach popołudniowych).

Dojazd we własnym zakresie.
Nauczyciele, którzy nie dysponują żadnym środkiem lokomocji proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły do 23 sierpnia br.