Głosujmy!

Zapraszamy do głosowania na film nakręcony przez naszych licealistów: https://firefoxflicks.mozilla.org/pl/video/2013/600/

Firefox Flicks jest ogólnoświatowym konkursem filmowym zachęcającym filmowców do edukowania ludzi w zakresie zagadnień mających wpływ na ich życie internetowe. W tym roku koncentrujemy się na tym, co może dać ludziom dostęp do internetu poprzez urządzenia mobilne i jaki ma to wpływ na zmianę sposobu postrzegania świata i sposobu funkcjonowania w nim.

Film naszych uczniów ma szansę zająć wysokie miejsce!