Spotkania z rodzicami

Spotkania wychowawców klas z rodzicami, mające na celu omówienie organizacji roku szkolnego, odbędą się w czwartek, 5 września, w następującym porządku:

·         klasa 1a PSSP – godz. 16:30

·         klasa 1b PSSP – godz. 16:30

·         klasa 2a PSSP – godz. 17:00

·         klasa 2b PSSP – godz. 17:00

·         klasa 3 PSSP – godz. 17:30

·         klasa 4 PSSP – godz. 16:30

·         klasa 5 PSSP – godz. 17:00

·         klasa 6a PSSP – godz. 17:30

·         klasa 6b PSSP – godz. 17:30

·         klasa 1a PGS – godz. 16:30

·         klasa 1b PGS – godz. 16:30

·         klasa 2a PGS – godz. 17:00

·         klasa 2b PGS – godz. 17:00

·         klasa 3a PGS – godz. 17:30

·         klasa 3b PGS – godz. 17:30

·         klasa 1 PSLO – godz. 16:30

·         klasa 2 PSLO – godz. 17:00

·         klasa 3 PSLO – godz. 17:30