Edukacja prawna

Od 15 października uczniowie klas II i III PSLO uczestniczyć będą w cyklu wykładów w ramach projektu „Edukacja Prawna” – organizowanym przez II Kongres Prawników Wielkopolski.

Projekt jest efektem porozumienia między sześcioma partnerami: Krystyną Szumilas, Minister Edukacji Narodowej; Jarosławem Gowinem, Ministrem Sprawiedliwości; Krzysztofem Józefowiczem, Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu; Maciejem Bobrowiczem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych; Tomaszem Janikiem, Prezesem Krajowej Rady Notarialnej oraz Ireną Kamińską, Prezesem Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości prawnej młodych Polaków. Młodzi ludzie, wchodząc w dorosłe życie, mają niedostateczną wiedzę prawniczą nie tylko w zakresie kwestii ustrojowych, ale także podstawowych unormowań regulujących rynek pracy, zachowania w urzędach czy zawierania umów. Nie dysponują również podstawową wiedzą z zakresu prawa karnego i rodzinnego.

Wykłady odbywać się będą w ramach lekcji wychowawczych 1 raz w miesiącu.