Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla klas I-III.

„Mój ukochany pupil”

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego „Mój ukochany pupil”.

Ze wszystkich zgłoszonych prac jury w składzie: Joanna Zakrzewska, Magdalena Kruczyk, Anna Błachowska oraz Sylwia Kozik wybrało 4 prace finałowe.

I miejsce –Sebastian Gryska klasa II B,

II miejsce – Maciej Nowaczyk klasa II A

III miejsce – Karol Wyrwiński klasa II A   oraz   Wojciech Konieczny klasa I A.

Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami i skromnymi upominkami. Zdjęcia biorące udział w konkursie można oglądać na tablicy informacyjnej klasy IA.