Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składam najserdeczniejsze życzenia – satysfakcji płynącej z pracy wychowawczej, w duchu Księdza Bosko, zmierzającej do kształtowania w młodych ludziach postawy “dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela”.

ks. Arkadiusz Sz.