Spotkanie dla Rodziców

Życie bez Internetu w dzisiejszych czasach jest niemożliwe. Trzeba nauczyć dzieci i młodzież mądrze z niego korzystać.

Zapraszam na spotkanie: „Internet – rozwój i zagrożenie. Pułapki Internetu – zagrożeniem dzisiejszych czasów” w środę 6 listopada 2013 roku o godzinie 16:30.

Pedagog szkolny – Kinga Jama