„Wyloguj się do życia”

 Projekt realizowany przez Fundację Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych FRIST. Wyloguj się do życia jest innowacyjną akcją skierowaną do uczniów gimnazjum. Ma uświadomić rosnące zagrożenie uzależnieniem od komputera i Internetu oraz zachęcić do szukania emocji, relacji i doświadczeń w prawdziwym życiu. Projekt finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Ministerstwa Zdrowia) i realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt realizowała będzie pani pedagog Kinga Jama w ramach profilaktyki dla klas 1 – 3 PGS.