Święto Niepodległości…

Obchody Święta Niepodległości w tym roku rozpoczęliśmy w dniu 8 listopada. Tego dnia klasy licealne zostały zaproszone przez Liceum Ogólnokształcące nr 6 do udziału w Marszu Niepodległości.  Wspólnie z uczniami szóstego liceum i ich gośćmi, elegancko ubrani z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu licealiści naszej szkoły wraz z opiekunami wyruszyli  ulicami centrum Poznania, aby przed pomnikiem XV Pułku Ułanów Poznańskich uczestniczyć w krótkim apelu i złożyć kwiaty. Po powrocie uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia happeningu czy posłuchania koncertu talentów przygotowanego przez gospodarzy.

12 listopada już w naszej  szkole uczniowie uczestniczyli  w uroczystym apelu poprowadzonym przez Zuzannę Piechotę i Łukasza Ciesielskiego.  Były fakty z historii Polski oraz quiz dla uczniów wszystkich etapów nauczania. Podniosłą chwilą apelu była modlitwa za tych, którzy walcząc w obronie Ojczyzny, oddali życie za Niepodległość naszego kraju oraz wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Były i rogale marcińskie zakupione przez Radę Rodziców.

Klasy licealne w tym dniu miały spotkanie z panią Joanną Frankiewicz, radną miasta Poznania, która opowiedziała o działaniu państwa podziemnego w czasach stanu wojennego, przybliżyła  sylwetkę swojego zmarłego męża, Macieja Frankiewicza, który nasze Szkoły Salezjańskie objął honorowym patronatem.

Wieczorem uczniowie, nauczyciele i rodzice spotkali się na wieczorze patriotycznym. Klasy licealne, pod opieką profesor Anny Kukorowskiej przygotowały wzruszający wieczór pełen wspomnień i pieśni patriotycznych.