Zastępstwa na piątek, 29 listopada

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Karolina Adamska, Maciej Drobnik, Dobrawa Drozdowska, Kinga Jama, Beata Majchrzak-Gurajdowska, Marcin Wilczek,

KLASY 1 – 3 PSSP:
Wycieczka szkolna do Szreniawy

KLASA 4 PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. S. Staszak. j. polski
4 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, matematyka

KLASA 5 PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski
5 godz. lekcyjna – p. B. Gizelska, zastępstwo

KLASA 6a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski
3 godz. lekcyjna – p. J. Babiracka/p. P. Madajczak, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji. Klasa kończy zajęcia o godz. 12.25)

KLASA 6b PSSP:
6 godz. lekcyjna – odwołane
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2a/2b PGS:
5 godz. lekcyjna – p. S. Dusza, zastępstwo(gr. p. M. Wilczka)

KLASA 3b PGS:
2 godz. lekcyjna – p. A. Stawik, historia

KLASA 3a/3b PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Wilczka)

KLASA 1 PSLO:
4 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, wok (przeniesienie z ostatniej lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, zastępstwo
6 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, zastępstwo

KLASA 2 PSLO:
4 godz. lekcyjna – p. K. Jurkowska, j. angielski(gr. p. M. Wilczka)
7 godz. lekcyjna – odwołane(gr. p. M. Drobnika)

KLASA 3 PSLO:
2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Wilczka)
5 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, j. polski