Spotkania rodziców z nauczycielami klas 4-6 PSSP, PGS i PSLO

Przypominamy, że dnia 18 grudnia br. (środa) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas oraz konsultacje z wszystkimi uczącymi nauczycielami.
Wszyscy nauczyciele będą obecni od godz. 16:30.
Porządek spotkań z wychowawcami:
• klasa 4 PSSP – godz. 16:30
• klasa 5 PSSP – godz. 17:00
• klasa 6a PSSP – godz. 17:30
• klasa 6b PSSP – godz. 17:30
• klasa 1a PGS – godz. 16:30
• klasa 1b PGS – godz. 17:30
• klasa 2a PGS – godz. 17:00
• klasa 2b PGS – godz. 17:00
• klasa 3a PGS – godz. 17:30
• klasa 3b PGS – godz. 17:30
• klasa 1 PSLO – godz. 16:30
• klasa 2 PSLO – godz. 17:00
• klasa 3 PSLO – godz. 17:30
Spotkania z rodzicami uczniów klas 1-3 PSSP odbędą się w drugiej połowie stycznia.