Informacja z posiedzenia Rady Rodziców dnia 11 grudnia 2013r.

W dniu 11 grudnia odbyło się drugie, w tej kadencji, posiedzenie Rady Rodziców.
Głównym celem zebrania było uchwalenie budżetu (preliminarza wydatków) Rady, na rok szkolny 2013/2014.

Najważniejszymi działaniami, na jakie chcemy przeznaczyć zgromadzone środki są:
1. dofinansowanie wyjazdu do Rzymu, klas drugich PGS oraz wyjazdów na wycieczki klasowe – łącznie około 18 tys. złotych,
2. nagrody dla uczniów, na zakończenie roku szkolnego – około 7 tys. złotych,
3. dofinansowanie półkolonii zimowych – 2 tys. złotych.

Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane wydatki, zwłaszcza te, związane z dofinansowaniami, uda się zrealizować – jest to jednak zależne od wywiązania się, rodziców naszych uczniów, z opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach na basenie. Bardzo liczymy na to !!!

Jednym z priorytetów RR jest, by w corocznym wyjeździe do Rzymu, klas drugich PGS, mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie. W pierwszym z wyjazdów, który już odbył się w tym roku szkolnym, uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy 2A. Było to możliwe, właśnie dzięki dofinansowaniu ze środków Rady Rodziców.