Podziękowanie w imieniu pracowników Szkoły

W imieniu wszystkich pracowników Szkoły pragnę serdecznie podziękować za świąteczne upominki, jakimi zostaliśmy dziś obdarowani. Przede wszystkim dziękuję Paniom, które własnoręcznie je wykonały: Magdalenie Powalskiej-Bąk, Beacie Gosławskiej oraz Magdalenie Janowskiej.