Podziękowanie za sprzedaż ciast

W imieniu całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim w imieniu uczniów naszych szkół, serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w wypiek i sprzedaż ciast świątecznych. Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę tych osób, które świątecznej akcji poświęciły najwięcej czasu: pani Marzennie Borna, Hannie Drzewieckiej i Małgorzacie Adamskiej.