Młodzi przyrodnicy odkrywają przyrodę!

We wtorek 10.12.2013 uczniowie klasy 4 PSSP przez dwie godziny lekcyjne przeprowadzali eksperymenty przyrodnicze. Dzięki temu, choć na chwilę zaspokojona została ich naturalna ciekawość tego, co je otacza. Zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania oraz przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych ucznia.

Tematem warsztatu były „Zabawy z powietrzem”. Uczniowie samodzielnie sprawdzali, ile waży powietrze i jakie ma właściwości, wykonali samopompujący się balonik oraz trudzili się nad wydmuchaniem upartej piłeczki z kuchennego lejka. Znaleźli również odpowiedź na pytanie, do czego potrzebne jest powietrze i przekonali się, jak jego jakość wpływa na życie ludzi, zwierząt i roślin.

Kolejne spotkanie z eksperymentami przyrodniczymi już wkrótce! Miejmy nadzieję, że tego typu praktyczne doświadczenia staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.