Lepsza Szkoła

LEPSZA SZKOŁA to projekt przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (GWO).

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Nabór do programów LEPSZEJ SZKOŁY odbywa się corocznie. Rozpoczyna się wiosną poprzedzającą dany rok szkolny i trwa do 10 września.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:

  •  sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
  • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
  • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

LEPSZA SZKOŁA składa się z kliku programów.

Dla matematyki są to Sesje z plusem, przeprowadzane na każdym poziomie edukacji.