Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania Pani Marioli Bandosz (mamie Zuzy – uczennicy klasy IIa PGS), za przekazanie szkole plansz dydaktycznych z matematyki.

Dziękuję także Zuzannie Bandosz i Aleksandrze Sucharskiej – uczennicom klasy IIa PGS oraz Marcinowi Nadstawskiemu – uczniowi klasy Ib PGS za samodzielne wykonanie i przekazanie na rzecz szkoły plansz dydaktycznych z matematyki.

Dzięki okazanej życzliwości sala nr 11 wzbogaciła się o dodatkowe pomoce dydaktyczne dla wielu uczniów naszej szkoły.