Ta najważniejsza pomoc…

Nasza szkoła wspiera Ukrainę

Odpowiadając na apel duchownych zgromadzonych na Konferencji Episkopatu Polski, 28 lutego w naszej szkole odbędzie się dzień modlitwy w intencji Ukrainy. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudna jest sytuacja u naszych sąsiadów.

Potrzeba wiele wsparcia i wiele serca, by pomóc potrzebującym Ukraińcom.  Nieoceniona jest pomoc materialna, ale nie zapominajmy, że ogromną, choć niewidzialną moc ma modlitwa. Zanośmy więc prośby do Tego, który jest Bogiem jedności i miłości, by pomógł odbudować wspólnotę w narodzie ukraińskim.

Jezus przypominał w swoim Słowie, że bardzo ważna jest zbiorowa modlitwa. Prośmy zatem z wiarą. Miejmy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy owoce tego „szturmu do nieba”.