XXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Dnia 28 lutego 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury na Winogradach w Poznaniu odbył się XXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowała Ania Brodniewicz z klasy czwartej oraz Antoni Janowski z klasy piątej PSSP.  Uczniowie doskonale zaprezentowali szkołę ale przede wszystkim siebie –  recytując prozę:  Ania  – „Podróż za jeden uśmiech” Adama Bahdaja, natomiast Antoni „Na przykład Małgośka”  – Pawła Bergsewicza.  W konkursie brało udział  54 uczniów z całej Wielkopolski. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wielkopolski  Kurator Oświaty.