Klasa Ia PGS w świecie „Krzyżaków”

Lektury szkolne, które wymagają od ucznia zmierzenia się z trudnym i archaicznym językiem są podobno zmorą uczniów. Czasem jednak okazuje się, że ten diabeł wcale nie jest taki straszny…

We współczesnej dydaktyce szczególny nacisk kładzie się na naukę poprzez działanie i zadania, które w znacznym stopniu pozwalają na to, by inicjatywę na lekcji mieli przede wszystkim uczniowie. Metoda dramy stwarza taką szansę.

Poza tym podkreśla się coraz częściej, że istotne jest, żeby treści programowe z poszczególnych przedmiotów korelowały ze sobą, wzajemnie się uzupełniały. Ten rodzaj zajęć szczególnie podoba się uczniom. Wydaje się zatem, że to doskonały sposób na omówienie lektury – Krzyżaków.

Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali najbardziej charakterystyczne powieściowe sceny: uratowanie Zbyszka przez Danuśkę, wręczenie polskiemu władcy dwóch nagich mieczy, bitwę pod Grunwaldem. Lekcja okazała się doskonałą powtórką z historii, ponieważ gimnazjaliści pokazali również ceremonię pasowania na rycerza i ślubowania damie serca.

Amatorskie dekoracje i kostiumy z tamtej epoki, godna uwagi gra aktorska i starania, by jak najwierniej oddać klimat tej fascynującej epoki. Wszystko to sprawiło, że mogliśmy na chwilę poczuć się jak podróżnicy w czasie.

Dokąd teraz zaprowadzi nas wyobraźnia? –> Sprawdź w galerii.