X Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV Szkół Podstawowych miasta Poznania

Etap rejonowy i finałowy odbył się 14 marca 2014 r. (piątek) w SP 19 w Poznaniu. Składał się on z dwóch części:
• testu z zadaniami zamkniętymi (etap I) – czas pracy: 60 min
• czterech zadań otwartych (finał) – czas pracy: 60 min
Do finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali w części testowej minimum 90% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w tej części konkursu. Suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie decydowała o zajęciu miejsca przez uczestnika.
Publiczną Salezjańska Szkołę Podstawową reprezentował:
Hubert Besz
Tomasz Brodniewicz
Witold Kuczma
Hubert Besz zakwalifikował się do drugiego etapu i uzyskał tytuł finalisty.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom.