XV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VI Szkół Podstawowych miasta Poznania

Etap rejonowy i finałowy odbył się 15 marca 2014 r. (sobota) w SP 19 w Poznaniu. Składał się on z dwóch części:
• testu z zadaniami zamkniętymi (etap I) – czas pracy: 60 min
• czterech zadań otwartych (finał) – czas pracy: 60 min
Do finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali w części testowej minimum 90% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w tej części konkursu. Suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie decydowała o zajęciu miejsca przez uczestnika.
Publiczną Salezjańska Szkołę Podstawową reprezentował:
Antek Dąbkiewicz z kl. 6a,
Marcin Pakuła z kl. 6b,
Jakub Stryczyński z kl. 6a.
Jakub Stryczyński w pierwszym etapie zdobył 100% punktów a po drugim etapie miał w sumie 37 punktów co dało mu I miejsce i tytuł laureata.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom.