Z wizytą w Kolegium Europejskim w Gnieźnie

W ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Adama Mickiewicza odbyło się już kilka spotkań. Tym razem wybraliśmy się do Gniezna, gdzie wzięliśmy udział w zorganizowanym dla nas wykładzie pani profesor Elizy Grzelak, która chętnie dzieliła się z nami swoją wiedzą.

Najpierw prowadząca uzmysłowiła nam, jaką ważną rolę w naszym życiu pełni język. Ciekawie opowiadała o komunikacji międzyludzkiej, zwracając uwagę na werbalny i niewerbalny sposób porozumiewania się. Dzięki jej spostrzeżeniom uświadomiliśmy sobie, jak wiele tajemnic skrywa ludzki język, a także za pomocą jakich „chwytów” przekazujemy sobie informacje.

Kolejna część prelekcji była poświęcona reklamie. Pani profesor zwróciła nam uwagę na mechanizmy rządzące światem tego przekazu. Opowiedziała między innymi o roli i znaczeniu barw. Pokazała, jak istotne jest odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych przedmiotów ukazanych w reklamie. Oczywiście poświęciła także czas na to, by porozmawiać o języku reklamy. Komunikaty kierowane do potencjalnego konsumenta są przemyślane i celowe, podporządkowane zabiegom perswazyjnym i manipulacyjnym.

Dzięki temu spotkaniu wzbogaciliśmy swoją wiedzę – staliśmy się bardziej uważnymi obserwatorami rzeczywistości. Pani profesor Eliza Grzelak uświadomiła nam potęgę języka i odsłoniła tajniki komunikacji międzyludzkiej, które teraz chętnie sami odkrywamy i zgłębiamy. Zdobytą wiedzę wykorzystamy podczas kolejnych etapów realizacji naszych projektów gimnazjalnych.

Zapraszamy do galerii.