,,Zmroki przeszłości w XXI wieku – historia Fortu Winiary’’

Dnia 25 lutego odbył się pierwszy w tym roku szkolnym projekt gimnazjalny pod tytułem ,,Zmroki przeszłości w XXI wieku – historia Fortu Winiary’’. Data tego projektu nie była przypadkowa, ponieważ 23 lutego 1945 roku odbyła się bitwa o Poznań, która we większości miała miejsce na terenie Fortu Winiary. To właśnie ten teren widniejący dziś pod nazwą Cytadela Poznańska był motywem przewodnim naszej pracy. W czasie jego realizacji objęłyśmy sobie za cel przybliżenie historii i zmian zachodzących na terenie Cytadeli od 1945 roku oraz uświadomienie jak przebiegała sama bitwa o Poznań. W tym celu przygotowałyśmy prezentację multimedialną, film pokazujący Fort Winiary kiedyś i dziś, wykonałyśmy dwa modele, przeprowadziłyśmy wywiad z pracownikiem muzeum o dawnej fortyfikacji na Cytadeli oraz odbyłyśmy wycieczki terenowe na teren Fortu Winiary. Obejrzałyśmy także rekonstrukcję bitwy o Poznań odbywającą się w rocznicę walk z 1945 roku.