Konsultacje z rodzicami

Przypominamy, że dnia 27 maja br. (wtorek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas oraz konsultacje z wszystkimi uczącymi nauczycielami.
Wszyscy nauczyciele będą obecni od godz. 16:30.

Porządek spotkań z wychowawcami:

• klasa 1a PSSP – godz. 16:30
• klasa 1b PSSP – godz. 16:30
• klasa 2a PSSP – godz. 17:00
• klasa 2b PSSP – godz. 17:00
• klasa 3 PSSP – godz. 17:30
• klasa 4 PSSP – godz. 16:30
• klasa 5 PSSP – godz. 17:00
• klasa 6a PSSP – godz. 17:30
• klasa 6b PSSP – godz. 17:30
• klasa 1a PGS – godz. 16:30
• klasa 1b PGS – godz. 16:30
• klasa 2a PGS – godz. 17:00
• klasa 2b PGS – godz. 17:00
• klasa 3a PGS – godz. 17:30
• klasa 3b PGS – godz. 18:00
• klasa 1 PSLO – godz. 16:30
• klasa 2 PSLO – godz. 17:00
• klasa 3 PSLO – godz. 17:30